Columbia Shuttle tyrimas

Prieš porą dienų Columbia Accident Investigation
Board
išleido pirmąsias
rekomendacijas
būsimiesiems Shuttle skrydžiams. Nieko aiškaus apie pačios
katastrofos priežastį. Susidaro įspūdis, kad tos rekomendacijos tik tam
kad kitą kartą tokie tyrimai vyktų sklandžiau (rekomenduojama fotografuoti
Shuttle nusileidimą iš palydovų ir panašiai). Tiesa, taipogi rekomenduojama
peržiūrėti Shuttle anglies plokštelių struktūrą.

Pamąstymai apie #php tradicijas

Tiesa, važinėjantis dviračiais su Lakūnu šiek tiek pasikalbėjom apie
#php tradicijas ir apie jų atgimimo galimybes. Pereitą vasarą juk vos ne kiekvieną
pekntadienį būdavo tradicinis #php sugėrimas Rotušėlėje. Kartais ateidavo
keletas žmonių, kartais — kelios dešimtys. Įdomu, ar tokia tradicija atgimtų ir šią vasarą, nebūtinai
Rotušėlėj, nebūtinai penktadieniais, nebūtinai alaus gėrimas, tiesiog kažkas bendro ir tradiciško.

Naujos Microsoft buferio perpildymo klaidos

Microsoft įspėjo Windows NT, 2000 ir XP vartotojus apie buferio perpildymo
klaidas, kuriomis pasinaudojus galima užvaldyti kompiuterį, trinti bylas,
perkonfigūruoti sistemą, ir daryti viską administratoriaus teisėmis. Skylę galima užlopyti
atsisiunčiant lopą iš Windows Update svetainės.

Tai jau 14-a atrasta su sistemos saugumu susijusi klaida Windows
sistemose šiais metais. Daugiau apie pačią klaidą galima rasti
pačioje
Microsoft svetainėje