Dar vieno analitiko svetainė

Petras Kudaras

Velykos

Velykos… Reiškia jokių kompiuterastiškų dalykų. Na, tiesa, su Lakūnu
apsukom nemažą ratą aplink Kauną dviračiais.