Dar vieno analitiko svetainė

Petras Kudaras

Teisinga tipografija svetainėms

Skaitinėjant savo mėgiamiausią svetainę apie interneto programavimą (aišku neskaitant PerlMonks :) aptikau senoką straipsnį apie teisingą tipografiją internete, kuris privertė šiek tiek susimąstyti. Brūkšnelių ilgis pasirodo labai svarbus.

Pačioje interneto pradžioje kompiuteriai buvo panašesni į rašomąsias mašinėles, ir tekstas konsolės ekrane tikrai buvo nepanašus į gražiai suformuotą tipografinį tekstą, kurį galima sutikti knygose ar kituose spausdintiniuose leidiniuose. Problema daugiausiai buvo tame, kad neįmanoma buvo pavaizduoti galybės simbolių, tad teko apsiriboti ASCII. Bet štai dabar jau Unikodo laikai ir turime galybes simbolių gražaus teksto formatavimui, ir galime atskirti „en-dash“ nuo „em-dash“ ir tiesias kabutes nuo riestų. Tad perskaitęs tą straipsnį ir aš užsinorėjau viską daryti gražiai ir pagal standartus.

Beje, lietuviškas „ISO-8859-13“ standartas kaip tik ir skiriasi nuo „Windows-1257“ koduotės tomis nelemtomis kabutėmis. Be to, kažkaip sunkoka jas reikiamai įvesti naudojantis Notepad. Kol kas pabandysiu naudot Unicode decimal entity notation, kur atsidaranti kabutė („) yra „, o užsidaranti (“) – “