Dar vieno analitiko svetainė

Petras Kudaras

mod_perl vs mod_php

Perlmonks turi dar vieną įdomų
threadą apie mod_perl vs
mod_php
. Faktiškai ten neblogai viskas paaiškinta: mod_php
netgi negalima lyginti su mod_perl, nes tai skirtingi dalykai.
mod_php būtų geriau lyginti su HTML::Embperl
arba su Apache::Template.
Viską galima apibendrinti šiais sakiniais:

mod_perl is raw access to every phase of the Apache request and service
cycle. mod_php is an
Apache::Template-like
access to the content phase only and thus far more limited.

So to get “mod_perl” to act like PHP, you have to restrict it
severely.