Dar vieno analitiko svetainė

Petras Kudaras

Java ir Perlas

Aš vis dar susidomėjęs Java. Tačiau nepamirštu ir Perlo. Šiandien į
savo Palm’ą susidėjau Oreillio Advanced Perl
Programming
, kurią jau senokai varčiau, o kai ją varčiau tai dar
nelabai mokėjau patį Perl ir nelabai supratau apie ką ten rašo.

Smalsumo vedamas nuėjau į CPAN
ir paieškojau ko nors susijusio su Java. Ir aišku radau. Kad Perlu
galima manipuliuoti Java VM ir klases tai nieko čia nuostabaus, mane
daugiau suintrigavo Inline::Java
modulis. Imi ir Perlinio skripto vidury pradedi rašyti Java ;).
Aišku nieko čia ypatingai keisto. Inline::C modulis jau seniai
egzistuoja ir yra ganėtinai populiarus, bet čia juk Java… Štai
pavyzdukas:

use Inline Java => <<'JAVA_KODO_GALAS';
  class Javine_klase {
    public Javine_klase(){
    }
    public int prideti(int i, int j){
      return i + j ;
    }
  }
JAVA_KODO_GALAS
my $klase = new Javine_klase();
print($klase->prideti(9, 16) . "\n"); # atspausdina 25

Kiekvienai Java kodo klasei iškviečiamas javac
kompiliatorius, tada Perlas apžiūri sukompiliuotas klases ir randa
kokius jos turi viešus metodus. Tada šie metodai ir klasės pasiekiami
per Perlą lyg jie būtų rašyti pačiu Perlu. Gražu.