Dar vieno analitiko svetainė

Petras Kudaras

Perl6 – better Perl than Perl

Perl6-language mailing liste pasirodė threadas, kuriame
klausiama kaip būtų galima keliais žodžiais nusakyti Perl6.
Man labai patiko Sam Vilain atsiųstas eilėraštukas:

Perl6 is --
A better Java than C#,
   A better Lisp than Scheme.
A better Makefile than Prolog,
   A better macro assembler than C.
A worse ADA than Python,
   A better awk than Perl5.

With apologies to poets worldwide.
-- 
Sam Vilain, sam@vilain.net