Perlo dokumentacijos atnaujinimai

Vakar gavau patvirtinimą iš PAUSE, jog gavau CPAN ID KUDARASP. Nieko per
daug nelaukęs šiandien pasirašiau modulį POD2::LT,
kuris atitinka pereitą savaitę perl-documentation@perl.org
susirašinėjimo sąraše pasiūlytą
sistemą
. Atrodo būsiu pirmasis, įkėlęs į CPAN
POD2::* modulį.

Pereitą savaitę tame pačiame susirašinėjimo sąraše buvo pasiūlytas ir
lopas perldoc programai, kad ji galėtų priimti
-L kalba opciją, ir rodytų dokumentaciją
reikiama kalba. Italai modulyje POD2::IT
parašė reikiamus lopus Perl 5.6.0 ir 5.6.1 versijoms. Ta proga aš
parašiau lopus ActivePerl 5.8.0.805 ir Perl 5.8.0 versijoms, kuriuos
galima rasti POD2::LT modulyje.

4 Comments

Comments are closed.