Switch galimybės Perle

Kaip žinia, Perlo kalboje nėra switch konstrukcijos. Gal
kam ir keista, bet yra keletas (kaip visada Perle yra keletas būdų
atlikti tam pačiam daiktui ;) būdų kaip apsieiti be to.
Pirmas būdas gana man bjaurokas, nes naudoja goto (nors
šiaip tai labai primena įprastą switch:


SWITCH:{ # switch($option)
  $_='CASE_'.$option; eval("goto $_"); $_= 'DEFAULT' if ($@); goto $_;

    CASE_1:  print "Case 1\n";
        last SWITCH;
    CASE_4:  print "Case 4:\n";
        last SWITCH;
    CASE_FOUR:  print "Case FOUR\n";
        last SWITCH;
    CASE_9:  print "Case 9\n";
        return "Because I can";
    CASE_WHAT:  ;
    CASE_STR:  print "Case STRING on $option\n";
        last SWITCH;
    DEFAULT:  print qq|Undefined Case "$option"\n|;
  }  

Dažniausiai naudojama nuorodų lentelė (dispatch table):


my %switch = (
  default       => \&list_ads,
  submit_payment   => \&save_payment,
  set_duration    => \&set_duration,
  go_here       => sub {print 'hi'},
);
$switch{$value} ?
  $switch{$value}->() :
  $switch{'default'})->();

Dar vienas būdas:

for ($val)
{
  /^1$/    && do { do_something };
  /^abc$/   && do { do_something_else };
  /^d{2,4}$/ && do { do_something_further };
}

Arba galima naudotis Switch
moduliu. There is more than one way to do it.

7 Comments

Comments are closed.