Dar vieno analitiko svetainė

Petras Kudaras

Naujasis Perlas

Šiandien pilnai perėjau prie naujojo Perl
5.8.1
. Persikompiliavau mod_perl ir panašiai, tad ši
svetainė veikia būtent jau su naujuoju Perlu.

Nors ir yra angliška perldelta, štai
pagrindiniai Perl pokyčiai nuo 5.8.0 versijos:

%h = ( v65 => 42 );


  
  Iki 5.8.1 reiškė:
  
  ```
%h = ( 'A' => 42 );
O dabar reiškia:

```

%h = ( ‘v65’ => 42 );


  
  Kaip turbūt ir buvo tikimasi.

 * Vėl galima naudotis „nesaugiais“ signalais. Praeitoje 
  Perlo versijoje signalai (SIGHUP, SIGKILL ir panašiai) buvo padaryti 
  _saugiais_, t.y. jų vykdymas buvo atidedamas iki paskutiniės 
  operacijos užbaigimo, nes ne laiku atkeliavęs signalas galėjo nutraukti 
  programą netinkamoje vietoje ir „nulaužti“ visą programą. 
  Dabar galima naudoti tiek saugius signalus, tiek nesaugius, užtenka 
  atitinkamai nustatyti aplinkos kintamąjį `PERL_SIGNALS`

 * Dabar galima pririšti su `tie()` ir masyvus su 
  neigiamais indeksais

 * Dabar veikia ir netiesioginė lokalizacija:
  
  ```
local ${$x}

 local @{$x}
 local %{$x}