Perlific

Užmačiau pas godzhirra idėją apie linkų
gaudymą
IRC kanaluose, tad
ėmiau ir sukodinau Perlinį sprendimą. Tas ant greitųjų sumestas botukas
vadinasi Perlific, ir dabar gaudo adresus #perl ir
#php kanaluose bei kiša juos į MySQL duombazę. Štai šio
boto kodas:

#!/usr/bin/perl -w
$|++;
use strict;
use Data::Dumper;
use Net::IRC;
use DBI;

my $config = {
    'db' => {
        'duombaze' => 'duombaze',
        'user'   => 'root',
        'password' => ''},
    'irc'=> {
        'nick'   => 'perlific',
        'server'  => 'irc.delfi.lt',
        'kanalai' => [ '#perl', '#php' ],
        'ircname' => 'use Perl;',
        'port'   => 6667 },
    'nickserv' => 'nickserv_identify_passwordas'
    };
my $dbh = DBI->connect('DBI:mysql:'.$config->{'db'}->{'duombaze'},
            $config->{'db'}->{'user'},
            $config->{'db'}->{'password'});

my $dbinsert = $dbh->prepare("INSERT INTO links
               SET linkas = ?,
                 nick = ?,
                 kanalas = ?");

my $irc = new Net::IRC;
my $conn = $irc->newconn(Nick  => $config->{'irc'}->{'nick'},
             Server => $config->{'irc'}->{'server'},
             Port  => $config->{'irc'}->{'port'},
             Ircname => $config->{'irc'}->{'ircname'});

$conn->add_global_handler('public', \&on_public);
$conn->add_global_handler('376', \&on_connect);

$irc->start;

sub on_connect {
    my $self = shift;
    $self->privmsg("nickserv", "identify ".$config->{'nickserv'});
    for my $c (@{$config->{'irc'}->{'kanalai'}}) {
        $self->join($c);
    }
}

sub on_public {
    my $self = shift;
    my $msg = shift;
    my $txt = $msg->{'args'}->[0];
    $txt =~ /(http:\/\/\S+)/
        && prideti_linka($1,
                 $msg->{'nick'},
                 $msg->{'to'}->[0]);
}

sub prideti_linka {
    $dbinsert->execute(@_) or warn $dbh->errstr;
}

Boto sugautus adresus galima rasti adresu http://moxliukas.esu.as/perlific.
Ateity turbūt reikės dar visokių featurų pridėt ;-)

7 Comments

 1. radau pora riktu:]

  pirma nepagauna jeigu yra linas be http:// o tik www (www.php.lt)

  antra parasius su /me visai nepagauna liko!

  vat…

  labankt:]

Comments are closed.