Dar vieno analitiko svetainė

Petras Kudaras

perldelta582 vertimas

Štai kas pasikeitė Perlo 5.8.2 versijoje:

=head1 PAVADINIMAS

perldelta - kas naujo perl v5.8.2

=head1 SANTRAUKA

Šis dokumentas aprašo skirtumus tarp perlo 5.8.1 ir 5.8.2 versijų.

Pirma perskaitykite L<perl58delta>, jeigu jūs atnaujinate perlą iš
senesnės versijos (kaip kad 5.6.1). L<perl58delta> aprašo 
skirtumus tarp
5.6.0 ir 5.8.0 versijų, o  L<perl581delta> -- skirtumus tarp 5.8.0 ir
5.8.1.

=head1 Nesuderinami pokyčiai

Tikimės, kad jokių.

=head1 Branduolio patobulinimai

=head2 Asiociatyviųjų masyvų atsitiktinė tvarka

Pataisyta asociatyviųjų masyvų atsitiktinė tvarka, kuri buvo įvesta 5.8.1
versijoje. Pasirodo, jog 5.8.1 versija buvo suderinama su 5.8.0 pirminių 
tekstų
lygyje, tačiau kai kuriais atvejais kompiliuotas kodas nebuvo suderinamas.
5.8.2 versijoje yra keletas patobulinimų, kurių pagalba kodas tiek 
kompiliuotame,
tiek pirminiame lygyje yra pilnai suderinamas tiek su 5.8.0, tiek su 5.8.1
versija. Tuo pačiu šis sprendimas išsprendžia potencialią atakos 
galimybę, dėl
kurios ir buvo tobulinamaa asociatyviųjų masyvų atsitiktinė tvarka.

Mes dėkojame Debian projektui už suteiktą pagalbą sprendžiant šias 
problemas.
Žiūrėkite L<perlsec/"Algorithmic Complexity Attacks"> jei norite 
daugiau sužinoti
apie pačią potencialią ataką.

=head2 Gijos

Pataisyta keletas atminties nutekėjimo klaidų, susijusių su kintamųjų 
dalinimusi
tarp keleto gijų.

=head1 Moduliai ir Pragmos

=head2 Atnaujinti Moduliai ir Pragmos

Šie moduliai buvo atnaujinti lyginant su Perl 5.8.1 versija:

=over 4

=item Devel::PPPort

=item Digest::MD5

=item ExtUtils::MakeMaker

Dabar galima generuoti SIGNATURE bylą perduodant WriteMakefile()
funkcijai (SIGN => 1) jei yra įdiegtas Module::Signature. (Šis
patobulinimas padarytas Autrijus Tang iš The Perl Foundation
gautos stipendijos dėka)

=item I18N::LangTags

=item libnet

=item MIME::Base64

=item Pod::Perldoc

=item strict

Pagerinta dokumentacija

=item Tie::Hash

Pagerinta dokumentacija

=item Time::HiRes

=item Unicode::Collate

=item Unicode::Normalize

=item UNIVERSAL

=back

=head1 Rinktiniai klaidų pataisymai

C<require> dabar laiko rezultatus laikinojoje atmintinėje taip 
kaip ir buvo
tikėtasi, jei keletą kartų nesėkmingai bandoma pakrauti modulį.

Parsris dabar teisingai interpretuoja keletą neatpažintų bylų testavimo
operatorių sintaksės klaidų.

=head1 Vidiniai pokyčiai

Interpretatoriaus inicializacija dabar vyksta korektiškiau, kai išjungta
-DMULTIPLICITY. Tai turėtų padėti išspręsti problemą, kai Perlo
interpretatorius buvo keletą kartų inicializuojamas ir sunaikinamas tame
pačiame procese.

dup2() dabar naudoja PerlLIO abstrakcijos lygmenį

=head1 Problemos, susijusios su kai kuriomis platformomis

Pakeisti dinaminiai linkerio nustatymai Soliaris ir OS X sistemose.
Tai turėtų išspręsti kai kurias XS modulių kompiliavimo problemas.

Pataisyti OS/2 lizdų (sockets) ir laikinųjų bylų riktai.

OS X C<setreuid> ir panašios funkcijos nelabai veikia -- perlas dabar
stengiasi kuo geriau apeiti apie šią problemą.

=head1 Ateities planai

Nuo 5.8.3 mes tikimės išeisti perlo kodą su mažesniais pokyčiais, bet 
dažniau.
Tikimės kad taip greičiau galėsime perkelti riktų pataisymus į 
stabiliąją kodo
šaką ir kartu padarysime perlo atnaujinimo procesą įprastesnį ir ne tokį
skausmingą. Tai leis patiems vartotojams geriau pasirinkti kada jiems
patogiau atsinaujinti perlą. Dabartinis kodo užšaldymo planas yra toks:

=over 4

=item *

5.8.3 23:59:59 GMT, trečiadienis, Gruodžio 31, 2003

=item *

5.8.4 23:59:59 GMT, trečiadienis, Kovo 31, 2004

=item *

5.8.5 23:59:59 GMT, trečiadienis, Birželio 30, 2004

=back

Po kodo užšaldymo vyks testavimas, o po to greitai bus išleidžiamas
ir galutinis kodas.

Daugiau informacijos: L<perl581delta/"Future Directions">

=head1 Pranešimai apie riktus

Jeigu jūs manote kad radote riktą, pirma reiktų peržvelgti straipsnius
comp.lang.perl.misc naujienų grupėje bei perlo riktų duomenų bazėje
F<http://bugs.perl.org/>.  Taipogi informacijos galima rasti adresu
F<http://www.perl.com/>.

Jeigu manote kad radote riktą, apie kurį dar nebuvo pranešta, pasinaudokite
B<perlbug> programa, kuri yra kartu su perlu. Pasistenkite 
sumažinti savo
rikto aprašymą iki kuo mažesnio testinio scenarijaus.
Jūsų pranešimas apie riktą, kartu su C<perl -V> rezultatu bus 
nusiųstas
adresu perlbug@perl.org, kur jį išanalizuos perlo programuotojai. Riktus
galima naršyti adresu http://bugs.perl.org/

=head1 Tolimesnė informacija

Byloje F<Changes> yra išsami informacija apie visus pokyčius.

Byloje F<INSTALL> yra aprašymas kaip įdiegti Perlą.

Byloje F<README> yra bendra informacija.

Bylose F<Artistic> ir F<Copying> yra autorinių teisių 
informacija.

=cut