Dar vieno analitiko svetainė

Petras Kudaras

Num2LTWord Perlu

Kai kam prireikė funkcijos, kuri
verstų skaičius į lietuvių kalbą. Tad parašiau Perlinį moduliuką –
gal bus dar kam nors naudingas. (Parsiųsti kaip normalų modulį galima iš
čia)

#!/usr/bin/perl -w
package Num2LTWord;

=head1 Num2LTWord -- skaičiai lietuviškai

Modulis verčiantis (sveikus) skaičius į lietuvių kalbą

=head2 NAUDOJIMAS

  use Num2LTWord;
  num2ltword(2003);

=head2 FUNKCIJOS

=head3 num2ltword ( skaičius )

Ši funkcija grąžina suformuotą lietuvišką skaičiaus pavadinimą.

=head2 RIKTAI IR APRIBOJIMAI

Funkcija C<num2ltword> supranta tik sveikus skaičius intervale
(- 1 000 000 000; 1 000 000 000)

=head2 AUTORIUS

Petras Kudaras aka moxliukas (moxliukas@delfi.lt)

=cut

use strict;
use warnings;
use Exporter;
our @ISA = qw/Exporter/;
our @EXPORT = qw/num2ltword/;
our $VERSION = 0.02;

sub num2ltword {
  my $ka = shift;
  my $result = '';

  return "Nežinau kaip čia paverst" unless $ka eq int($ka);
  return "nulis" if $ka == 0;
  my $kam = abs $ka;
  $result .= "minus " if $ka < 0;
  if($kam >= 1_000_000_000) {
    return "Per didelis man čia skaičius";
  } else {
    $result .= __iki1e9($kam);
    $result =~ s/\s+$//;
    $result =~ s/\s+/ /g;
    return $result;
  }
}

sub __iki10 {
  my $ka = shift;
  my @skaitmenys =   ("", "vienas", "du",
         "trys", "keturi", "penki",
         "šeši", "septyni", "aštuoni",
         "devyni", "dešimt");
  return $skaitmenys[$ka];
}

sub __iki20 {
  my $ka = shift;
  my @lika =   ("vienuolika", "dvylika", "trylika",
       "keturiolika", "penkiolika", "šešiolika",
       "septyniolika", "aštuoniolika", "devyniolika");
  if ($ka <= 10) {
    return __iki10($ka);
  } else {
    return $lika[$ka % 10 - 1];
  }
}

sub __iki100 {
  my $ka = shift;
  my @desimt = ("", "", "dvi", "tris", "keturias", "penkias",
      "šešias", "septynias", "aštuonias", "devynias");
  if ($ka < 20) {
    return __iki20($ka);
  } else {
    if($ka % 10 == 0) {
      return $desimt[int($ka/10)] . "dešimt";
    } else {
      return $desimt[int($ka/10)] . "dešimt " . __iki10($ka % 10);
    }
  }
}

sub __iki1000 {
  my $ka = shift;
  return __iki100($ka) if ($ka < 100);
  if(int($ka / 100) == 1) {
    return __iki10(int($ka/100)) . " šimtas " . __iki100($ka % 100);
  } else {
    return __iki10(int($ka/100)) . " šimtai " . __iki100($ka % 100);
  }
}

sub __iki1e6 {
  my $ka = shift;
  return __iki1000($ka) if ($ka < 1000);
  my $t = __iki1000(int($ka/1000));
  if ($t =~ /vienas$/) {
    return "$t tūkstantis " . __iki1000($ka % 1000);
  } elsif ($t =~ /(?:lika|šimtai|imt)\s*$/) {
    return "$t tūkstančių " . __iki1000($ka % 1000);
  } else {
        return "$t tūkstančiai " . __iki1000($ka % 1000);
  }
}

sub __iki1e9 {
  my $ka = shift;
    return __iki1e6($ka) if ($ka < 1_000_000);
    my $t = __iki1e6(int($ka/1_000_000));
    if ($t =~ /vienas$/) {
        return "$t milijonas " . __iki1e6($ka % 1_000_000);
    } elsif ($t =~ /(?:šimtai|lika|imt)\s*$/) {
        return "$t milijonų " . __iki1e6($ka % 1_000_000);
    } else {
        return "$t milijonai " . __iki1e6($ka % 1_000_000);
    }
}                          
1;