Dar vieno analitiko svetainė

Petras Kudaras

perl583delta.pod

Kadangi jau turbūt ryt ar poryt bus išleistas pirmas Perl 5.8.3
Release Candidate, tai išverčiau pokyčių sąrašą, kurį galima
pamatyti adresu http://moxliukas.esu.as/download/doc/perl583delta.pod